Välmående medarbetare skapar hållbara organisationer

Utredning

Att tidigt upptäckta tecken till psykisk ohälsa är mycket viktigt då det är avgörande för behandlingsresultatet

Läs mer

Behandling

Enligt en specificerad omfattning erbjuds behandling i tre olika steg beroende på omfattning och vad utredningen visat

Läs mer

Utbildning

Vi utbildar för att upptäcka signaler i tid. En snabb upptäckt reducerar sjukskrivningens längd och risken för återfall

Läs mer

Information till våra patienter!

Werbe & Partners vill att du som patient ska känna dig så trygg som möjligt när du söker och får vård hos oss. Vi vill informera våra patienter med anledning av spridningen av det nya coronaviruset/COVID-19 att vi endast bedriver planerad sjukvård och då inte hanterar patienter med pågående smittsam sjukdom. Vi följer och anpassar löpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande corona-viruset, vilket gäller både för vår personal och våra patienter.

Vi har vidtagit åtgärder för att minimera risken för att utsätta patient och personal för smitta och bla lagt ytterligare fokus på våra redan strikta hygienrutiner.  Vi gör allt som står i vår makt att åstadkomma en så säker miljö som möjligt på Werbe & Partners för att kunna fortsätta utföra den sjukvård våra patienter behöver.

Om du som patient har tecken på infektion såsom hosta, feber, muskelvärk eller känner dig snuvig ber vi dig ta kontakt med oss på telefon 031-388 59 60 alternativt via vårdrummet för besked om vidare handläggning.

Skydda dig och andra från smittspridning

Tvätta händerna ofta,
Hosta och nys i armvecket,
Undvik att röra ögon, näsa och mun,
Använd handsprit

Välkommen till oss, vi har öppet som vanligt!

Sök till oss

Till oss kan man söka via sin sjukvårdsförsäkring,
som privatbetalande eller företag.

Läs mer

Vårda din psykiska hälsa

Vårt huvudfokus är ditt välmående.
Välkommen till oss på Werbe & Partners.

Läs mer

Arbetsförmågeutredning

Svårt att klara av arbetet?
En arbetsförmågeutredning kan ge svar på många frågor.

Läs mer

Vardagsrevidering

I vardagsrevideringen fokuserar vi på att få till de förändringar som krävs för att skapa en balanserad och hållbar vardag.

Läs mer

Senaste nytt