Välmående medarbetare skapar hållbara organisationer

Utredning

Att tidigt upptäckta tecken till psykisk ohälsa är mycket viktigt då det är avgörande för behandlingsresultatet

Läs mer

Behandling

Enligt en specificerad omfattning erbjuds behandling i tre olika steg beroende på omfattning och vad utredningen visat

Läs mer

Utbildning

Vi utbildar för att upptäcka signaler i tid. En snabb upptäckt reducerar sjukskrivningens längd och risken för återfall

Läs mer

Förebyggande arbete mot ohälsa ökar anställdas välmående och produktivitet

Drygt 46 procent av alla sjukskrivningar i Sverige är idag kopplade till psykisk ohälsa.

Arbetsmiljöverket beräknar att två månaders sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom kostar arbetsgivaren närmare 400 000 kronor i bland annat produktionsbortfall och en sjukskrivning tenderar ofta att bli längre än så.

Läs mer

Vårda din psykiska hälsa

Vårt huvudfokus är ditt välmående.
Välkommen till oss på Werbe & Partners.

Läs mer

Arbetsförmågeutredning

Svårt att klara av arbetet?
En arbetsförmågeutredning kan ge svar på många frågor.

Läs mer

Vardagsrevidering

I vardagsrevideringen fokuserar vi på att få till de förändringar som krävs för att skapa en balanserad och hållbar vardag .

Läs mer

Sök till oss

Till oss kan man söka
via sin sjukvårdsförsäkring,
som privatbetalande eller företag.

Läs mer

Senaste nytt