Välmående medarbetare skapar hållbara organisationer

Utredning

Att tidigt upptäckta tecken till psykisk ohälsa är mycket viktigt då det är avgörande för behandlingsresultatet

Läs mer

Behandling

Enligt en specificerad omfattning erbjuds behandling i tre olika steg beroende på omfattning och vad utredningen visat

Läs mer

Utbildning

Vi utbildar för att upptäcka signaler i tid. En snabb upptäckt reducerar sjukskrivningens längd och risken för återfall

Läs mer

Arbetsförmågeutredning

Långdragen ohälsa utan säker diagnos?
Svårt att klara ordinarie arbete, efter frånvaro?
En arbetsförmågeutredning kan ge svar på många frågor

Läs mer

Sök till oss

Till oss kan man söka
via sin sjukvårdsförsäkring,
som privatbetalande eller företag.

Läs mer

Senaste nytt