Välmående medarbetare skapar hållbara organisationer

Utredning

Att tidigt upptäckta tecken till psykisk ohälsa är mycket viktigt då det är avgörande för behandlingsresultatet

Läs mer

Behandling

Enligt en specificerad omfattning erbjuds behandling i tre olika steg beroende på omfattning och vad utredningen visat

Läs mer

Utbildning

Vi utbildar för att upptäcka signaler i tid. En snabb upptäckt reducerar sjukskrivningens längd och risken för återfall

Läs mer

Att snabbt komma till utredning kan vara skillnaden som gör skillnaden när det kommer till sjukskrivningens längd och risken till återfall