Vid Werbe&Partners erbjuds behandling av de besvär som uppdagats i samband med utredningen. För abonnemangskund sker detta enligt en trappstegsmodell med olika nivåer och omfattning. Detta gäller patienter med såväl psykisk som fysisk ohälsa. Enligt en specificerad omfattning erbjuds behandling i tre olika steg beroende på omfattning och vad utredningen enligt ovan visat. Vi har resurser att behandla de flesta tillstånd. Om särskild och mer avancerad behandling krävs bistår vi med information, råd, remiss och hänvisning till rätt behandlingsinstans.

För patient med sjukvårdsförsäkring eller som är privatbetalande sker behandlingsupplägget i samråd mellan patient, ev. försäkringsbolag och läkare.