Vi jobbar alltid engagerat och proaktivt för en välmående arbetsplats. Framtidens personalhälsovård bygger på förebyggande insatser, framförallt för individer i resurskrävande organisationer. När symtom och sjukdom uppstår är tidig upptäckt och åtgärd avgörande för förloppet.

Hos oss kan du som företagare abonnera på våra tjänster. I vårt abonnemang har man inom tre dagar påbörjat en utredning och i direkt anslutning till denna erhållit förslag på behandling och möjlighet att starta upp denna. Behandlingsplanen är anpassad individuellt och sammansatt av de personal – kategorier som man i utredningen kommit fram till är de för individens bästa.

I ett abonnemang ingår

  • kontinuerlig screening av dina medarbetare beträffande psykisk och fysisk ohälsa.
  • föreläsningar kring stress och psykisk ohälsa
  • utbildning av dina chefer och ledare för att snabbt upptäcka tecken till psykisk ohälsa.
  • rådgivning
  • telefonstöd kring handläggning av psykisk ohälsa
  • direkt tider till den yrkesgrupp man behöver träffa
  • snabba utredningstider
  • snabba behandlingstider

Kontakta oss, så värnar du om både företag och medarbetare. Kontakta oss!