Nyöppnad specialistmottagning inom personalhälsa

Werbe & Partners är en mottagning som fokuserar på att upptäcka och behandla sjukdom och ohälsa så tidigt som möjligt. Fokus ligger framförallt på stressrelaterade och psykiska besvär. Framtidens personalhälsovård bygger på förebyggande insatser, framförallt för individer i resurskrävande organisationer. Medarbetaren är vanligen den viktigaste resurs som arbetsgivaren har. Samtidigt lever vi i ett samhälle där

Läs mer

Peter Währborg föreläste på SEB

Dr Peter Währborg föreläste på SEB om stress och den nya ohälsan. Stress är en av de stora hoten mot vår hälsa. De senaste årens forskning har tydligt visat att det är samspelet mellan sociala, psykiska och biologiska aspekter som stress utvecklas.

Läs mer