Vårda din psykiska hälsa

Vårt huvudfokus är ditt välmående. Välkommen till oss på Werbe & Partners.

Kontakta oss direkt Kontakta oss direkt

Uppmärksamma symtomen

Om du känner dig deprimerad eller nedstämd, utmattad, bär på oro, ångest eller destruktiva tankar av något slag är det viktigt att du har någon att prata med. Psykologer och psykoterapeuter kan hjälpa dig att ta itu med den negativa spiral som psykisk ohälsa innebär.

Läs mer

Vad är psykisk ohälsa?

Pressen att hitta rätt balans mellan privat- och arbetsliv är en av många stressfaktorer som bl.a. kan leda till panikångest, högt blodtryck och utbrändhet. Likaså stora händelser och kriser, fysiska sjukdomar, arbetslöshet, ekonomisk situation, mobbning och diskriminering samt olika typer av missbruk är faktorer som kan påverka din psykiska hälsa negativt.

Kvalitet och heltäckande kompetens

Genom samverkan mellan flera olika yrkesroller har vi skapat förutsättningar för att snabbt och effektivt erbjuda den hjälp du behöver.

Utredning

Syftar till att tidigt upptäckta tecken till psykisk ohälsa vilket är avgörande för behandlingsresultatet.

Läs mer

Behandling

I vår modell erbjuds behandling i tre olika steg beroende på omfattning och vad utredningen visat.

Läs mer

Utbildning

Vi utbildar för att upptäcka signaler på psykisk ohälsa i tid.
En snabb upptäckt reducerar individens besvär och sjukskrivningens längd.

Läs mer

Kontakta oss

Du kan kontakta oss på flera olika sätt, välj det som passar dig:

Telefon: 031-3885960

E-post: info@werbe.se

Vårdrummet: Länk

Eller via vårt bokningsystem: Länk