Därför startade vi Werbe & Partners

Vi har saknat en aktör inom hälsovård där man kan få hjälp med allt – en aktör som tar hela ansvaret hela vägen.

Vi vill kunna hjälpa företag att snabbt upptäcka ohälsa bland medarbetarna och därefter direkt utreda och behandla. Allt för att minska risken för sjuknärvaro och sjukskrivning vilka medför stora ökade kostnader för företagen.

Vi vill skapa ett långsiktigt och hållbart arbetsliv för företag och individer.

Vi erbjuder

Hos oss kan ni få allt från företagsanpassade abonnemang till enskilda besökstider.

Werbe & Partners är en mottagning som fokuserar på att upptäcka och behandla sjukdom och ohälsa så tidigt som möjligt. Fokus ligger framförallt på stressrelaterade och psykiska besvär. Framtidens personalhälsovård bygger på förebyggande insatser, framförallt för individer i resurskrävande organisationer. Medarbetaren är vanligen den viktigaste resurs som arbetsgivaren har. Samtidigt lever vi i ett samhälle där dold psykisk ohälsa blir ett allt större problem. 46% av alla sjukskrivningar är idag orsakade av psykisk ohälsa.

Det är inte bara sjukfrånvaron som är ett stort problem, också sjuknärvaron tenderar att öka. Den svarar sannolikt för ännu större kostnader i termer av lägre produktivitet, kvalitetsbrister etc.

Vi utför bl.a.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser

Medicinsk utredning, behandling och rehabilitering

Screening för psykisk ohälsa

Föreläsningar

Hälsoundersökning

Ergonomirådgivning

Vardagsrevidering

Vaccination

Rehabiliterande insatser

Arbetsförmågeutredning

Rehabkoordinering

Stöd till chefer/HR vid sjukskrivning

 

Kontakta oss om ni vill veta mer

Önskar ni ha en nära samarbetspartner som stöttar er i framtidens personalhälsa? Kontakta oss, så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er organisation i arbetet med att skapa ett friskare företag.

Werbe & Partners, en del av Atleva Specialistvård.