Werbe & Partners är en mottagning som fokuserar på att upptäcka och behandla sjukdom och ohälsa så tidigt som möjligt. Fokus ligger framförallt på stressrelaterade och psykiska besvär. Framtidens personalhälsovård bygger på förebyggande insatser, framförallt för individer i resurskrävande organisationer. Medarbetaren är vanligen den viktigaste resurs som arbetsgivaren har. Samtidigt lever vi i ett samhälle där dold psykisk ohälsa blir ett allt större problem. 46% av alla sjukskrivningar är idag orsakade av psykisk ohälsa.

Arbetsmiljöverket beräknar att två månaders sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom kostar arbetsgivaren närmare 400 000 kronor i bland annat produktionsbortfall och en sjukskrivning tenderar att bli längre än så.

Det är inte bara sjukfrånvaron som är ett stort problem, också sjuknärvaron tenderar att öka. En forskargrupp från KI konstaterar att sjuknärvaron sannolikt svarar för ännu större kostnader i termer av lägre produktivitet, kvalitetsbrister, badwill, fel beslut med direkta skador för varumärket etc. som följd. Werbe & Partners har möjlighet att ta emot enskilda besök men vår huvudidé är att arbeta nära kunden i abonnemangsform. I ett abonnemang ingår kontinuerlig screening av alla medarbetare, utbildning, snabb kontakt, ev. behandlingsinsats och uppföljning. Läs mer under Företag.

Werbe & Partners har även kompetensen att utreda och behandla somatiska sjukdomar och problem. Hos oss kan du komma som helt privatbetalande kund eller via det abonnemang som din arbetsgivare har med oss. Vi har också avtal med flera försäkringsbolag som i sin tur kan boka in tider till oss.

Ett lyhört sätt att arbeta

Det är viktigt att patienten känner sig trygg hela vägen. Vad man upplevt, går igenom och hur man tänker generellt spelar en stor roll för kroppen och “själens” välbefinnande. Genom att alltid agera lyhört ger vi oss själva bästa tänkbara förutsättningar för att uppmärksamma psykisk ohälsa i ett tidigt stadie, så att medarbetaren kan bli återställd och må bra så snart som möjligt.

Välmående börjar inifrån

Om man mår bra själv kan man bättre hjälpa andra. Det är för oss en sanning att leva efter och något som genomsyrar allt vi gör. En välmående arbetsplats ser vi som en grundförutsättning inom vården och ett kriterium för hela vår verksamhet. Därför arbetar vi alltid engagerat och målmedvetet för att skapa riktigt bra patient- och arbetsmiljöer.