Werbe & Partners har lång erfarenhet av att föreläsa och utbilda i stresshantering och psykisk ohälsa. Bland annat har professor em. Peter Währborg startat upp institutet för Stressmedicin och publicerat ett flertal vetenskapliga och populära skrifter kring ämnet, bl.a. en omfattande lärobok, ”Stress och den nya ohälsan”.

Om man är abonnent hos oss ingår det utbildning och föreläsningar inom psykisk ohälsa och stress där medarbetarna får lära sig hur och vilka tecken som man skall vara uppmärksam på hos sig själ och hos sina arbetskamrater.

Det är av yttersta vikt att man snabbt upptäcker dessa och tar de på allvar då det är avgörande för en bra och framgångsrik behandling.

Under fliken ”personalhälsa” framgår vad ett abonnemang hos oss omfattar. Vi anser att det förebyggande arbetet är minst lika viktigt som de snabba utrednings- och behandlingsinsatserna. Den psykiska och sociala arbetsmiljön är lika viktig som den fysiska. Den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla. Vår strävan är att kunna bistå med de insatser som krävs för att förbättra människors psykiska och sociala arbetsmiljö genom att bistå med kunskap, handledning och direkt kontakt med de företag som ansluter sig till vårt abonnemang. Kontakta oss gärna för en diskussion kring detta och se gärna under fliken ”företag” för att få en uppfattning om vad vi kan bistå med.

Vi åtar oss gärna att komma ut på arbetsplatsen för att föreläsa om de former av ohälsa som idag dominerar på svensk arbetsmarknad. Berätta för oss vad ni behöver så skall vi göra vårt yttersta för att hjälpa Er att finna en bra lösning.