Utredningsgången som abonnemangskund via sitt företag är uppdelad i flera steg. Det första steget innehåller en omfattande hälskontroll som kan inkludera ett eller flera läkar- och/eller psykologbesök, provtagning och olika slags fysiologiska undersökningar som t.ex. EKG eller spirometri. Vid misstanke om sjukdomstillstånd som vi inte kan handlägga vid vår klinik utfärdas remiss.

Nästa steg i utredningen utgörs av fortsatt utredning hos läkare, psykolog, arbetsterapeut eller fysioterapeut med det antal tillfällen som krävs för bedömning (t.ex. differentialdiagnostisk utredning, hjärtutredning, blodtrycksutredning, psykologisk testning etc.). Ev. ytterligare provtagning om det behövs. Radiologisk utredning om det krävs (röntgen, datortomografi, magnetkameraundersökning eller ultraljudsundersökning). Även motiverande samtal, hälsoinformation, kost- och motionsrådgivning anpassade till det aktuella problemet ingår.

Det tredje steget innebär fortsatt regelbunden kontakt med vår läkare och andra befattningshavare samt ev. kontaktmöjlighet också för andra familjemedlemmar, försäkringskassa, arbetsplats osv. Vid det tredje utredningssteget föreligger behov av extern specialist som sker antingen via vår försorg eller via remiss.

För patient med sjukvårdsförsäkring eller som är privatbetalande sker utredningen och dess omfattning i samråd mellan patient, ev. försäkringsbolag och läkare.

I vårt abonnemang har man inom tre dagar påbörjat en utredning och i direkt anslutning till denna erhållit förslag på behandling och möjlighet att starta upp denna.