Vardagen består vanligtvis av en massa olika typer av aktiviteter. Arbete/studier, hushållsarbete, fritidsaktiviteter etc. Det är vanligt att aktiviteterna blir för många och att dygnets timmar inte räcker till. Kanske är det också så att aktiviteter som är tänkta att ge återhämtning istället upplevs som stressande. Följden blir då ofta att man upplever en obalans i vardagen. En obalans som man kan hantera en tid, men som i längden riskerar att påverka måendet negativt.

I vardagsrevideringen får du möjlighet att, med stöd av en arbetsterapeut, kartlägga din vardag och analysera de aktiviteter den består av. Med analysen som grund hamnar fokus sedan på de förändringar du vill få till. Syftet med vardagsrevideringen är att få till de förändringar som krävs för att skapa en så balanserad och hållbar vardag som möjligt. Målet är att din vardag och de aktiviteter du dagligen utför skapar förutsättningar för en god hälsa.

Vardagsrevideringen kan genomföras både individuellt och i grupp. Metoden kan användas i förebyggande syfte, för att minska risken för ohälsa och sjukskrivning, men även för personer som är sjukskrivna och som behöver få till förändringar i vardagen för att kunna återgå till arbete/studier.