På Werbe & Partners arbetar läkare, sjuksköterskor fysioterapeuter, psykologer och psykoterapeuter. Alla med en bred erfarenhet av sjukvård, psykisk ohälsa och stress.

Det är mycket viktigt att snabbt hitta och åtgärda psykisk ohälsa på arbetsplatsen genom ett kvalitativt och hållbart arbetssätt. Vi fokuserar i synnerhet på det som utgör den vanligaste orsaken till långvariga sjukskrivningar – stress, utmattningssyndrom, ångest, depressioner och missbruksproblem.

Vi har även stor kompetens när det kommer till utredning och behandling av fysisk ohälsa.

Om Peter Währborg – Medicinskt ledningsansvarig

Peter Währborg disputerade 1988 vid Göteborgs universitet på en avhandling om beteendeförändringar hos strokepatienter. Han är specialist i kardiologi, internmedicin och smärtlindring. Han är docent i kardiologi vid Sahlgrenska Akademin.

Han är också sociolog, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Währborg var tidigare chef vid Institutet för stressmedicin i Göteborg samt professor i beteendemedicin vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Han är författare till ett stort antal vetenskapliga artiklar, böcker och bokkapitel. Stress och den nya ohälsan är en av Währborgs mer uppmärksammade böcker som i sin senaste version utkom 2009. Peter har i sin yrkesroll, decenniers erfarenhet av komplexa syndrom.

 

Värdegrund

För att vi och verksamheten skall kunna utvecklas har vi gemensamt tagit fram ett antal värdeord som utgör basen för hur vi bemöter varandra och hur verksamheten utformas.

Våra värdeord är:

Kompetens

 • Vi skapar förutsättningar för kompetensutveckling.
 • Vi tar alla ansvar för att hålla oss uppdaterade.
 • Genom att fråga varandra höjer vi den kollektiva kompetensen.

Empati

 • Hos oss är alla viktiga, därför visar vi varandra respekt och behandlar varandra så som vi själva vill bli behandlade.
 • Vi är lyhörda för varandras behov.
 • Vi strävar efter att skapa en positiv stämning genom en öppen kommunikation och feedback.

Helhetssyn

 • Vi ser hela människan i alla möten.
 • Vi stannar till och tänker hela vägen för både patient och verksamhet.
 • Rätt person på rätt plats.

Kvalitét

 • Vi strävar efter hög kvalitet.
 • Vi utvärderar och förbättrar vår verksamhet kontinuerligt.
 • Vi är nyfikna, modiga och lösningsfokuserade.